Pravidla soutěže

Soutěž o video z maturitního plesu

pro školní rok 2023 – 2024

Organizátor:

FREJM – Instagramový profil: @frejm_videoprodukce a www.frejm.cz
Václav Kovář Hlemýždí 31, 471 29, Brniště IČO: 17550084
Dále jen organizátor

Účastníci:

Zúčastnit soutěže se může každá třída na území České republiky, která plánuje maturitní ples ve školním roce 2023-2024.
Dále jen jako soutěžící či soutěžní třída

 

Princip soutěže

 

1. Tvorba videa:

Soutěžící musí vytvořit zábavné video ve formě reels. Video musí splňovat následující kritéria:

A. Ve videu mohou vystupovat pouze žáci soutěžní třídy.
B. Soutěžící musí ve videu říct: z jaké třídy jsou, jakou školu studují a v jakém městě se škola nachází. (příklad: Jsme žáci 4.A Obchodní akademie v Liberci.)
C. Soutěžící musí ve videu zmínit frázi: „Soutěžíme o video z maturitního plesu zdarma.“
D. Minimální délka soutěžního videa je stanovena na 20 sekund a maximální na 1 minutu.
E. Cílem videa je pobavit diváky a získat co nejvíce lajků.

2. Nahrání na Instagram:

A. Soutěžící musí nahrát své soutěžní video na svůj Instagramový účet.
B. Musí pozvat ke spolupráci Instagramový účet: @Frejm_videoprodukce.
C. Do popisku napsat datum konání maturitního plesu.
D. Použít hashtag #maturant2024 v popisu videa.

3. Sbírání lajků:

Soutěžící budou soutěžit o co nejvíce lajků pod svým soutěžním videem na Instagramu. Video můžete sdílet mezi přáteli.

4. Termíny:

Soutěž bude začínat 1. 10. 2023 a končit 30. 11. 2023 v 17:00.

5. Ocenění:

A. První tři týmy s nejvyšším počtem lajků získají ceny:

1. Místo – video z maturitního plesu zdarma
2. Místo – sleva 5.000Kč na video z maturitního plesu
3. Místo – sleva 2.500Kč na video z maturitního plesu

B. Všechny soutěžní třídy mají nárok na 1.000Kč slevu na maturitní video.
C. Rozhodčí bude organizátor soutěže.

6. Podmínky a ustanovení soutěže:

A. Soutěžící musí dodržovat všechna výše uvedená pravidla.
B. Rozhodčí má právo diskvalifikovat soutěžícího za nedodržení pravidel nebo neetické chování.
C. Ocenění jsou neměnná a nelze je směnit za hotovost.
D. Soutěžící nesmí použít žádné nelegální nebo neetické způsoby k získávání lajků.

7. Podmínky a ustanovení pro natáčení maturitních plesů:

A. Rezervace termínu natáčení:

Organizátor nabízí službu natáčení maturitních plesů:

• Pro rezervaci termínu natáčení maturitního plesu je zapotřebí kontaktovat náš účet prostřednictvím soukromé zprávy (DM) na Instagramu nebo na email: vaclav@frejm.cz.
• Rezervace termínu bude potvrzena po podpisu rezervační smlouvy a obdržení rezervačního poplatku ve výši 2.000Kč.
• Rezervační poplatek je vratný 14 dní od připsání na účet organizátora. Po uplynutí této doby je poplatek nevratný a propadá ve prospěch organizátora.

B. Průběh natáčení:

• Natáčení maturitního plesu bude provedeno na předem dohodnutém termínu a místě.
• Soutěžní třída musí být připravena a k dispozici v určený čas na místě natáčení.
• Organizátor soutěže se zavazuje zajištěním kvalitního záznamu z maturitního plesu.

C. Odevzdání videomateriálu:

• Hotové video z maturitního plesu bude dodáno soutěžní třídě v co nejkratším možném termínu po dokončení střihu a editace.
• Formát a způsob odevzdání videa bude dohodnut mezi organizátorem soutěže a soutěžní třídou.

D. Plnění podmínek soutěže:

• Služba natáčení maturitního plesu se vztahuje pouze na termíny, které nejsou již rezervovány jinými soutěžícími.
• Tímto jsou specifikovány podmínky a ustanovení pro natáčení maturitních plesů poskytované organizátorem. Tyto podmínky mohou být upraveny nebo rozšířeny podle potřeby.

8. Vypořádání výhry v případě shod:

• V případě, že se termín maturitního plesu výherní třídy (která nemá zaplacený rezervační poplatek) shoduje s třídou, která rezervační poplatek zaplatila, bude třeba řešit shodu následujícím způsobem: Třídě, která zaplatila rezervační poplatek, bude rezervační poplatek navrácen, nebo může využít službu maturitního videa. Službě „maturitní video“ se rozumí video natočené s maturanty, které je bude prezentovat na maturitním plese.
• V případě, že se termín pořádání maturitního plesu třídy první v pořadí shoduje s termínem pořádání maturitního plesu třídy druhé v pořadí, nemůžeme třídě druhé v pořadí se shodným datem konání maturitního plesu zajistit natáčení. Třída druhá v pořadí má nárok využít slevu na službu maturitního videa. Službě „maturitní video“ se rozumí video natočené s maturanty, které je bude prezentovat na maturitním plese.

!! Výhru nelze vyplatit v hotovosti !!